Cuviva – bättre vård i hemmet för multisjuka äldre

Cuviva - patientvy

Cuviva - patientvyCuviva har skapat en teknisk plattform som främst är tänkt att förbättra vården i hemmet för multisjuka och sköra äldre.

En sjuksköterska ger patienten en väska med en surfplatta och ett antal enkla mätinstrument som blodtrycksmätare, POX, blodsockermätare och våg.

Patienten mäter själv dagligen och svarar också på dagliga hälsofrågor. Resultaten presenteras i ett enkelt gränssnitt.

I webbtjänsten Kontrolltornet kan en läkare eller sjuksköterska se patientens mätvärden och också kommunicera direkt med patienten via chatt eller video.

Tekniken har använts i Borgholmsmodellen där man sett att patienterna blivit tryggare och att antalet sjukhusinläggningar har minskat.

 

Läs mer: På Cuvivas hemsida där det även finns en film om Borgholmsmodellen

 

 

Relaterade artiklar

Svar