Antibiotikasmart

Antibiotikasmart är en interaktiv utbildning med patientfall och test med syftet att öka kunskapen om bakteriers uppbyggnad, olika antibiotikatypers verkningsmekanism och när det är rätt att använda antibiotika.

Hemsidan har skapats av STRAMA och SKL och är lättanvänd med en snygg grafisk profil.

Genom att gå igenom teori och de patientfall som finns kan du repetera viktiga delar av grundläggande kunskap inom diagnostik och behandling av infektioner. STRAMA gör ett mycket viktigt arbete för att minska onödig behandling med antibiotika och vi allmänläkare har en stor del i detta arbete.

 

Läs merLäs mer: På hemsidan Antibiotikasmart.se.

 

Relaterade artiklar

Svar