Bristolskalan

Bristolskalan (Bristol Stool Scale) är ett verktyg för att bedöma avföringens konsistens och därmed passagetid genom mag-tarmkanalen. Skalan kan användas för att följa förändringar i avföringens konsistens och som ett verktyg för läkare och sjuksköterskor att skapa sig en bättre bild av patientens avföringsvanor.

Den presenterades som ett resultat av en studie år 1997 och har sedan dess blivit ett användbart instrument både i klinisk praxis och inom forskningen.

Bristolskalans sju typer av avföring

  • Typ 1: Separata hårda klumpar som liknar nötter
  • Typ 2: Korvformade med klumpar
  • Typ 3: Liknar en korv med sprickor på utsidan
  • Typ 4: Liknar en korv, smidig och mjuk
  • Typ 5: Mjuka klumpar med skarpa kanter (lätta att få ut)
  • Typ 6: Småbitar
  • Typ 7: Vattnig utan klumpar. Enbart vätska.

 

Resultatet tolkas vanligtvis som att typ 1 och 2 är tecken på förstoppning, typ 3 och 4 är “ideal avföring” och typ 5 till 7 är tecken på diarré.

 

Referens: “Stool Form Scale as a Useful Guide to Intestinal Transit Time”, Lewis SJ, Heaton KW, 1997. Läs hela ursprungsartikeln

Relaterade artiklar

Svar