Gröna öar i primärvården

Ola Bergstrand, specialist i allmänmedicin

Ola Bergstrand är specialist i allmänmedicin och arbetar i Region Skåne som verksamhetsstrateg. Han har skrivit en rapport som heter “Hur behåller man och lockar nya läkare till primärvården?” som har fått mycket uppmärksamhet. Rapporten grundar sig på Olas egna erfarenheter i sitt arbete som verksamhetschef på en vårdcentral.

Hans huvudfokus är givetvis på att skapa en bra arbetsmiljö för läkarna. Det uppnås bl.a. genom att bygga upp arbetet på vårdcentralen kring läkarna, skydda de befintliga läkarna vid underbemanning och att ge läkarna inflytande över arbetstid och tidbok.

Det är viktigt att satsa på kontinuitet och fortbildning samt att uppmuntra till dialog mellan kollegorna såsom diskussion kring patientfall.

Ola har även skriva rapporten “Så blir du en grön doktor” som innehåller 160 handfasta tips för att skapa sig en god arbetsmiljö som läkare i primärvården.

Läs mer

 

Relaterade artiklar

Svar