Artiklar med sökord: arbetsmiljö

Gröna öar i primärvården

Gröna öar i primärvården

Ola Bergstrand är specialist i allmänmedicin och arbetar i Region Skåne som verksamhetsstrateg. Han har skrivit en rapport som heter “Hur behåller man och lockar nya läkare till primärvården?” som har fått mycket uppmärksamhet. Rapporten grundar sig på Olas egna erfarenheter i sitt arbete som verksamhetschef på en vårdcentral. Hans huvudfokus är givetvis på att […]

Är läkarbristen överdriven?

Är läkarbristen överdriven?

Det har under senare tid framförts från bl.a. Läkarförbundet, Distriktsläkarföreningen och media att det råder en akut brist på läkare inom bl.a. primärvården och att lösningen på detta problem är att öka antalet läkare. Vi ifrågasätter om det finns en tillräcklig grund för detta påstående. Borde inte Läkarförbundet inta en mer försiktig hållning i denna […]

Journalsystem – önskelista för läkare

Journalsystem – önskelista för läkare

I tidskriften AllmänMedicin, nummer 4 2013, har jag (Magnus Ängslycke, ST-läkare på Sörhaga Vårdcentral i Alingsås) skrivit en artikel som syftar till att samla läkares önskemål på journalsystem. Läs hela artikeln på sidan 37 här. Syftet är att skapa en gemensam, nationell önskelista vi kan använda i samtal med landstingens tjänstemän, journalutvecklare och andra berörda. […]

Det fattas 1400 specialister i allmänmedicin!

Det fattas 1400 specialister i allmänmedicin!

Läkarförbundets bemanningsenkät publicerades i mars. För första gången på 15 år så har man kartlagt bemanningen inom primärvården, basen i svensk sjukvård. Enkäten var unik på många sätt. Med sin svarsfrekvens på 98,5%, men främst för att det inte har gjorts förut. Hur är det möjligt att man nationellt, eller lokalt, inte har analyserat och […]

Primärvården behöver fler ST-läkare

Primärvården behöver fler ST-läkare

Primärvården är grundbulten i svensk hälso- och sjukvård. Genom att rekrytera fler ST-läkare stärker vi kompetensen och kontinuiteten på vårdcentralerna och tar ansvar för framtidens primärvård. Läkarförbundet presenterade den tolfte mars resultaten från en nationell undersökning av bemanningen i primärvården. Resultaten visar att det saknas 1 400 specialistläkare i primärvården, samt att antalet ST-läkare måste […]