Klinisk kemi – om labbprover

Analysportalen är en omfattande resurs med information om bl.a. referensvärden för samtliga tillgängliga prover.

Under respektive analys finns också ofta en “Läs mer”-länk med fysiologisk och teknisk information om varje prov.

 

Länkar till provtagningsanvisningar och samtliga större laboratorier i Sverige finns här: Vårdverktyget

 

 

Relaterade artiklar

Svar