Om boken “Klinisk kemi”

Klinisk kemi - kortfattad analystolkningBoken “Klinisk kemi – kortfattad analystolkning” innehåller en mängd praktiska tips och råd vid tolkning av labbprover.

Det inledande kapitlet går bl.a. igenom laboratorieprocessens olika faser, felkällor och hur referensintervall defineras.

Därefter följer en analyslista i bokstavsordning med ett kortfattat blad om varje analys med funktion i kroppen, möjliga orsaker till förhöjda/sänkta värden och råd om utredning.

Boken är användbar som en lättillgänglig uppslagsbok i den kliniska vardagen för att få hjälp med svårtolkade provsvar och få förslag på differentialdiagnoser och hjälp att gå vidare i utredningen.

Köp boken via Adlibris

 

Om redaktörerna:
Doris Lund-Egloff är universitetsadjunkt och Christian Löwbeer är medicine doktor och specialist i klinisk kemi. Båda redaktörerna har lång pedagogisk erfarenhet.

 

Relaterade artiklar

Svar