Om boken “Alkohol” av Sven Wåhlin

Boken “Alkohol – en fråga för oss i vården” är skriven med en bred ansats, i första hand för läkare och sjuksköterskor som möter patienter i vården. Inledningsvis går författaren igenom alkoholens historia på ett översiktligt sätt för att ge en bakgrund till dagens syn på alkohol.

Författaren menar att det är möjligt att på ett patientcentrerat sätt och med stor respekt för patientens egen agenda ta upp frågan om alkoholvanor på ett balanserat sätt i förhållande till livsstil och sjukdomar. Principer för detta samtal gås igenom noggrant med en mängd praktiska tips.

Den vetenskapliga bakgrunden till alkoholism och olika sätt att se på beroendet får en betydande plats liksom stöd för tolkning av de blodprover (bl.a. CDT, GT och PEth) och skattningsskalor (såsom AUDIT och CAGE).

En av de bästa sakerna med boken är att den har ett praktiskt fokus och vill sätta verktyg i händerna på vårdpersonal för att kunna arbeta med alkoholproblem på ett strukturerat och målinriktat sätt. Författarens erfarenhet tas tillvara på ett mycket bra sätt och läsaren känner att man får en bättre grund att stå på i sitt arbete.

Boken är lättillgänglig och kan rekommenderas för alla som behöver en uppdatering av nuvarande kunskapsläge kring riskbruk och missbruk av alkohol.

Köp boken via Adlibris

 

Om författaren:
Sven Wåhlin har stor erfarenhet av arbete med riskbruk och missbruk av alkohol och har bl.a. varit projektledare i det nationella Riskbruksprojektet. Han har de senaste åren arbetat som överläkare inom Beroendecentrum i Stockholm. Sven Wåhlin är medlem här på Distriktsläkare.com och du når honom via @svenwahlin.

Relaterade artiklar

Svar