PEth – bättre markör för alkoholkonsumtion

PEth står för fosfatidyletanol och är en fosfolipid som inte förekommer i kroppen normalt sett utan bara bildas i närvaro av etanol. Detta gör den till en utmärkt markör för att mäta konsumtion av alkohol. En enstaka berusning ger ingen förhöjning av B-PEth, men vid regelbundet intag av alkohol stiger mätvärdet med den ökande konsumtionen.

Specificiteten är teoretiskt sett 100% och även sensitiviteten är betydligt bättre. Sensitiviteten är högre än för CDT, MCV och gamma-GT såväl var för sig som i kombination. Falskt positiva resultat har inte påvisats.

Provsvaret kan användas för att bedöma konsumtionen av alkohol enligt nedan:

 PEth 16:0/18:1-värde Tolkning
<0,05 μmol/L Ingen eller endast låg, sporadisk alkoholkonsumtion
0,05-0,30 μmol/L Måttlig
>0,30 μmol/L Överkonsumtion (omfattande, regelbundet intag)

Ett enstaka berusningstillfälle (alkoholkoncentration 1-1,5 promille) ger inte upphov till PEth-koncentration över 0,30 μmol/L, varken akut eller under efterföljande dygn.

Halveringstiden för B-PEth är cirka 4 dygn. PEth visar främst alkoholkonsumtion under de senaste 2 veckorna. Eftersom lägsta gräns satts till <0,05 μmol/L kan även en socialt accepterad alkoholkonsumtion ge ett numeriskt värde.

Analysen är inte speciellt dyr utan kan användas vid rutinprovtagning gällande alkoholmissbruk.

Källa: Klinisk Kemi, Lund
Kategori: Labbprover
   

Kommentarer

  1. Achim Edraki

    Hej Magnus. Utmärkt att du fokuserar på alkohol. På blodprover kan man ta CDT och Peth. Enligt min erfarenhet fungerar Peth mycket bättre för svensk drickande. Man dricker jätte mycket men inte alla dagar. För att upptäcka ett alkoholproblem är Peth därför i Sverige utmärkt. Men jag tar också CDT.CDT är Transportsyrelsens krav och säger mer om kontinuitet i drickande. Jag skulle säga. Det är nästan allvarligare.
    Jag vill bara påminna att vid diagnosen ångest, depression och utmattningssyndrom ska alkohol och droger inte förkomma. Därför är det viktig. För individens skull och för deras familj. Att upptäcka ett alkoholproblem ska inte vara kränkande för individ. Enligt min erfarenhet är konsekvenser av drickande i slut änden mycket allvarligare.