Diabeteshandboken

Diabeteshandboken

Diabeteshandboken är en praktiskt inriktad hemsida som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som arbetar med diabetes.

Innehållet är heltäckande från diagnostik av diabetes till behandlingsmål, läkemedel, insulindoser samt PM för akut hypoglykemi, behandling av hypertoni och hyperlipidemi och mycket annat.

Texterna är praktiska och ger handfasta råd som är användbara kliniskt. Webbplatsen drivs av Peter Fors som är överläkare på Diabetesmottagningen på Alingsås lasarett och som tidigare även arbetat som distriktsläkare. Peter Fors har även varit med och utarbetat de nationella riktlinjerna för diabetes.

Lär dig allt om diabetes på vår kurs!

Några favoritlänkar bland innehållet är:

  • Diagnostiska P-glukosnivåer – tabell som jämför venösa och kapillära prover samt visar patologiska värden vid oral glukosbelastning.
  • Omhändertagande av nyupptäckt diabetiker – första omhändertagande och uppföljning på kort och lång sikt.
  • Algoritm för behandling av diabetes typ 2 – handfasta råd vid nyinsättning av metformin och insulin tillsammans med dosering, titrering och kommentarer kring mätning av blodsocker. Det finns även en mer ingående text om behandling av typ 1 och typ 2 diabetes som även innefattar effekt av olika insulintyper och insulinpumpar.
  • Prislistan – jämför kostnader per dag mellan metformin, glimepirid och dyrare läkemedel samt olika insulin.
  • Läkemedel vid diabetes typ 2 – fakta om både äldre och nyare läkemedel som kan användas vid diabetes som Jardiance, Januvia och Victoza.
  • Diabetesfoten – genomgång med bilder och råd vid fotstatus samt behandling av fotsår.

Diabeteshandboken är ett självklart bokmärke för alla läkare som arbetar med diabetes i primärvård och en sida att återkomma till regelbundet.

Läs mer på Diabeteshandboken.se

Relaterade artiklar

Svar