Patientfall inom migrän

Lär dig mer om utredning och behandling av migrän genom att göra vårt patientfall.

Utbildningen riktar sig till läkare. Om du är läkare är du välkommen att starta utbildningen här:

Kvinna 40 år med migrän - patientfall för läkare

Patientfallet är skapat av Gürdal Sahin, specialist i neurologi och PhD verksam på Neurokliniken i Lund.

Patientfallet är fiktivt och kan inte härledas till en verklig patient.

Utbildningen är producerad med ovillkorligt ekonomiskt stöd från Pfizer AB. Den är faktagranskad av Ulla Sollenberg, Senior Medical Affairs Scientist på Pfizer.

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att ett läkemedel godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se) eller direkt till Pfizer.