EKG-tolkning

Tolkning av EKG är en viktig klinisk färdighet som kräver ständig användning för att man ska behålla sin kompetens.

En mängd resurser på nätet hjälper till att behålla denna kunskap och tillhandahåller lathundar, exempel på kliniska fall och mer omfattande genomgångar av allt kring EKG.

Tolkningsalgoritm (med normalvärden)

En systematisk genomgång av EKG underlättar diagnostik avsevärt. Börja uppifrån och gå nedåt.

  • Frekvens (50-100 slag per minut)
  • Rytm (sinusrytm, positiva P-vågor i I, II, aVF och V2-V6)
  • El-axel (-30° till +90°)
  • P-våg (bredd <120 ms, amplitud <0,25 mV)
  • PQ-tid (<60 år 120-200 ms >60 år 120-220 ms)
  • Finns Q-våg?
  • QRS-komplex (normalbredd <110 ms)
  • Bedöm ST-sträckan
  • Bedöm T-vågen
  • QTc-tid (kvinnor 390-460 ms, män 390-450 ms)

Källa: EKG-tolkning – en klinisk guide

Välkommen till vår EKG-kurs med Sverker Jern!

Sverker Jern, professor och EKG-expert

Tips om några av de bästa resurserna:

Relaterade artiklar

Svar