Borrelia – tolkning av serologi

Serologi kan användas vid  borrelia vid misstanke om neuroborrelios, akrodermatit eller artrit. Diagnostiken bygger på detektion av antikroppar av Ig G och Ig M-typ. Vid erythema migrans har serologi inget värde och ska ej tas. Förutom serologi krävs klinisk bild förenlig med borrelios.

Allmänt om antikroppar vid borrelia

Antikroppssvaret liknar andra infektioner. Ig M-antikroppar kommer först och därefter Ig G.

  • Ig M är ospecifikt och isolerad Ig M-aktivitet talar för en ospecifik reaktion som inte har något kliniskt värde.
  • Ig G kvarstår under en lång tid efter genomgången infektion. Stegringar av titer kan vara relevanta, kontrollera därför om borreliaserologi i blod efter en månad vid fortsatt klinisk misstanke om behandling ej givits. Vid stor ökning av titern eller omslag från positiv Ig M till Ig G bör lumbalpunktion utföras.

Indikation för borreliaserologi

  • Neuroborrelios: Avsaknad av borreliaantikroppar i blod efter mer än 8 veckor talar emot aktuell neuroborrelios. Likvor används för att bestämma intratekal antikroppsproduktion. Således krävs lumbalpunktion. Utvecklingen av antikroppar kan ta upp till 6 veckor.
  • Artrit: antikroppar i blod. Höga Ig G-titrar kan stödja diagnosen.

Tolkning av borreliaserologi

Borreliaserologi har inget värde

  • vid allmänna symtom som trötthet
  • vid fästingbett hos symtomfria patienter
  • vid erythema migrans

Ej uppföljning efter behandling

Det finns inget värde i att följa upp borreliaserologi i blod efter att behandling givits eftersom antikroppar kan kvarstå även efter adekvat behandling.

Relaterade artiklar

Svar