Lathund för sjukskrivningar

Att skriva läkarintyg för sjukskrivning kan vara komplicerat då mycket handlar om att bedöma arbetsförmåga vilket läkare har liten eller ingen utbildning inom. De formuleringar vi använder i journaltext lämpar sig inte alltid för sjukintyget.

Karin Starzmann är sjukskrivningsansvarig läkare på Försäkringsmedicinskt forum i Skaraborg och har tagit fram en lathund för sjukskrivningar som ger förslag på olika formuleringar vid olika diagnoser. Grunden är ICF, en internationell WHO-klassifikation av funktion, aktivitet och delaktighet.

  • Klicka på “Download file PDF” på länken nedan för att ladda ner lathunden.

Läs mer: Lathund för sjukskrivande läkare

Relaterade artiklar

Svar