Lathund för sjukskrivningar

Att skriva läkarintyg för sjukskrivning kan vara komplicerat då mycket handlar om att bedöma arbetsförmåga vilket läkare har liten eller ingen utbildning inom. De formuleringar vi använder i journaltext lämpar sig inte alltid för sjukintyget.

Karin Starzmann är sjukskrivningsansvarig läkare på Försäkringsmedicinskt forum i Skaraborg och har tagit fram en lathund för sjukskrivningar som ger förslag på olika formuleringar vid olika diagnoser. Grunden är ICF, en internationell WHO-klassifikation av funktion, aktivitet och delaktighet.

 

Läs mer: Lathund för sjukskrivande läkare

 

Kategori: Övrigt
Sökord: