Lathund för att skriva LOH

Försäkringskassans LOH (Läkarutlåtande om hälsotillstånd) är en blankett som kan vara komplicerad att fylla i för läkare. Läkaren Mats Liljedahl har författat en lathund för LOH som är till stor hjälp när man skriver utlåtandet.

Syfte med LOH

Läkarutlåtande om hälsotillstånd är ett underlag för fortsatt samordning och planering av åtgärder under sjukskrivning, såsom medicinsk, arbetslivsinriktad eller social rehabilitering.

Att skriva utlåtandet i korthet

• Gör en sammanfattning av vad som varit.
• Beskriv hur det är nu.
• Beskriv förväntad framtid.

En tydlig struktur i utlåtandet av sjukdomsförlopp och utförda åtgärder kan göra LUH till ett sammanfattande och användbart dokument även i journalen.

DFA-kedjan

Diagnos ger Funktionsnedsättning (på organnivå) och hur denna funktionsnedsättning i sin tur förorsakar Aktivitetsnedsättning, att patienten inte klarar av att utföra vissa saker, aktiviteter.

Guide punkt för punkt

Lathunden går igenom varje punkt i utlåtandet och ger tips om hur man fyller i fälten på ett korrekt sätt.

 

Läs mer: Ladda ner hela lathunden för att skriva LUH

 

Om författaren
Mats Liljedahl är specialist i allmänmedicin och magister i försäkringsmedicin. Han har lång erfarenhet av försäkringsmedicinska frågor och arbetar med att underlätta samarbetet mellan Försäkringskassan och läkare. Mats är medlem i nätverket och du når honom via @mats.liljedahl

Relaterade artiklar

Svar