Suicidstegen – bedömning av risk för suicidförsök

Deprimerad kvinnaSuicidstegen är ett verktyg för att identifiera människor som är i riskzonen för suicidförsök eller suicid och är en hjälp för läkaren att strukturera upp samtalet och få en bild av personens tankar och planer runt döden och suicid.

Stegen ska användas tillsammans med en samlad klinisk bedömning ihop med andra instrument för att ge ett bättre underlag för bedömningen.

Nedstämdhet/hopplöshet

 • Är du nedstämd och ledsen ofta?
 • Känner du dig ”deppig” för det mesta?
 • Känns allting hopplöst?
 • Tror du att det kommer att bli bättre igen?

Dödstankar

 • Känns allting meningslöst?
 • Har du tänkt att det vore skönt att slippa leva?

Dödsönskan

 • Har du önskat att du vore död?
 • Skulle du vilja slippa nästa morgon?

Suicidtankar

 • Har du tänkt på att göra dig själv något?
 • Har du tänkt att du skulle kunna ta livet av dig?
 • Har du tänkt ut hur du skulle göra?

Suicidönskan

 • Har du tänkt att du vill ta ditt liv?
 • Har du varit nära att försöka ta ditt liv?
 • Är det något som håller emot?
 • Finns det något som talar för att fortsätta att leva?

Suicidförsök

 • Har du tidigare gjort något självmordsförsök?
 • Genomförde du det som du tänkte göra eller gick det inte?
 • Vad gjorde du?
 • När? Var? Varför?

Suicidplaner

 • Har du planer på att ta ditt liv?
 • Har du tänkt ut hur du ska göra?
 • Har du bestämt när du ska göra det?

Suicidförberedelser

 • Har du gjort några förberedelser? Vilka?
 • Har du skaffat tabletter?
 • Har du vapen hemma?
 • Har du skaffat andra redskap? Rep? Kniv?

Suicidavsikt

 • Har du bestämt dig för att ta ditt liv?
 • När? Var? Hur?
 • Har du skrivit avskedsbrev?
 • Har du gjort dig av med saker som du inte
 • vill ska finnas kvar efter dig?

 

Frågandet upphör på den nivå man känner att sanningen ligger och vidare frågande känns omotiverat.

 

Referens: Ur “Nationella riktlinjer för vård och behandling av suicidala ungdomar och deras familjer”. Omarbetad efter professor Jan Beskow.

Läs merLäs mer: Vårdprogram för suicidprevention, Region Jönköpings län.

 

 

Relaterade artiklar

Svar