Gipsning av radius, scaphoideum och hand

Videofilmer som visar god teknik vid gipsning av underarm och hand. Filmerna är inspelade av läkare på Handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska.

Radiusskena

Scaphoideum med plastgips

Fingerskena

Tumskena

 

Relaterade artiklar

Svar