Psykiatri – exempel på patientfall

Psykiatri Sydväst inom Region Stockholm har skapat bra videofilmer med korta patientfall som illustrerar vanliga symtom och diagnoser inom psykiatrin.

Klicka på respektive film för att visa den.

Suicidalitet

Alkohol och droger

Psykos

Svår depression

Bemötande aggressivitet – Bergenmodellen – del 1

Bemötande aggressivitet – Bergenmodellen – del 2

Vårdintyg

Tvångstankar – OCD

Relaterade artiklar

Svar