Suturteknik för läkare

God teknik vid suturering är viktigt för att få en god sårläkning och ett så snyggt ärr i huden som möjligt. Här finns flera svenska korta filmer samlade som går igenom grundläggande suturteknik samt visar olika typer av suturer.

Grundläggande suturteknik och enstaka sutur

Video som visar hur man håller nålförare och nål samt god teknik vid enstaka sutur

Enstaka sutur på patient

Intrakutan sutur

Särskilt lämplig på barn för att undvika suturtagning samt när det estetiska resultatet är extra viktigt.

Enkel fortlöpande sutur

Sutur med liggande madrass

Liknande amerikansk video

Relaterade artiklar

Svar