Tumstatus – undersök kollateralligament

Vid tumskada undersöks både det ulnara och radiala kollateralligamentet. Klassisk skada på ulnara kollateralligamentet är fall vid skidåkning.

Stabiliteten testas i extenderat läge och i lätt flekterat läge. Skador kan ge instabilitet och ger risk för artros i senare skede.

Relaterade artiklar

Svar