Videoteket – utbildning för läkare

Allmänläkarkoordinatorerna i Skåne har spelat in flera videofilmer som diskuterar handläggning av olika sjukdomar i primärvården.

Läkarna har gått igenom flera viktiga ämnen och du kan se några av filmerna här.

Handens och armbågens sjukdomar i primärvården

Webbinarium på 30 minuter med ortoped och specialist i allmänmedicin Christian Anker-Hansen. Lateral och medial epikondylit, triggerfinger, ganglion med mera.

Förmaksflimmer, antikoagulantia

Vägledning för bedömning av behandling med antikoagulation hos alla patienter med förmaksflimmer.

Tolkning av spirometri

Praktikfall spirometritolkning

Läs även vår artikel om tolkning av spirometri.

Akut ländryggssmärta

Genomgång av vårdprogram som fokuserar på smärta från ländryggen med mer än 3 veckor och mindre än 3 månaders duration. I filmen nämns Blankett Linton.

Det röda ögat

Ögonmikroskopet – instruktionsfilm

Basal läkemedelsgenomgång

Genomgång av systematisk basal läkemedelsgenomgång för att undvika onödiga läkemedelsbiverkningar eller andra oönskade effekter av läkemedel hos äldre.

Njursjukdom, kronisk

Läkaren Eva Pulverer Marat är med i arbetsgruppen för Videoteket som producerar filmerna. Du når henne i nätverket via @eva-pulverer.

 

Läs merLäs mer: Videoteket på Region Skånes hemsida

 

Kategori: Video