Sårsmart – webbutbildning om sår

Sårsmart är en webbutbildning som går igenom sju typer av sår med bilder och korta patientfall. Den är utmärkt för att repetera diagnostik och behandling av sår för läkare i primärvården.

Den första delen av Sårsmart innehåller kort allmän kunskap om olika sårtyper och deras klasser. Du kan också göra ett test med patientfall där får välja mellan olika alternativ och får direkt feedback.

De sju sårtyperna i Sårsmart är:

  • Trycksår
  • Venösa sår
  • Arteriella sår
  • Diabetessår
  • Tumörsår
  • Blandsår
  • Övriga sår

Relaterade artiklar

Svar