Standardiserade vårdförlopp

vardforloppMålet med standardiserade vårdförlopp är att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer och start av första behandling. De beskriver de utredningar och behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos.

För oss läkare i primärvården kan de förenkla vissa remisser genom att sjukhusen snabbare tar emot patienten och genomför undersökningar.

Om standardiserade vårdförlopp

 

Kategori: Diagnostik
 

Bra diabeteskurs!

Läs mer här
Välkommen till vår diabeteskurs! Du lär dig om nya läkemedel, insulinbehandling, kost, diabetisk njursjukdom och mycket mer.
Stockholm - bara 3 platser kvar!
● Göteborg - fullbokad