Knästatus

Nedanstående korta, tydliga videofilmer visar grundläggande ortopediskt status. I översta filmen får du tips om att pressa patella utåt för att lättare kunna aspirera från knäleden.

Knästatus – anatomi, palpation, hydrops och plats för aspiration från leden

Menisktester – McMurrays test och Apleys test

Stabilitet – test av korsband

 
Uppdatering diabetes typ 2
det finns platser kvar i Malmö på vår populära diabeteskurs. Läs mer här!
Diabetesutbildning i Malmö