Dygnsprofil blodsocker vid diabetes typ 2

Ge nedanstående dygnsprofil till dina diabetespatienter. De kan då göra blodsockermätningar under två dygn och ge dig mer information om hur deras blodsocker brukar ligga än ett enstaka HbA1c-värde kan ge. Jämför med hur vi ber patienterna göra upprepade blodtrycksmätningar.

Patienten gör ett kryss vid varje mätning och skapar en kurva över sitt blodsocker under dygnet.

Sprid gärna filen fritt så länge du anger källan.

Relaterade artiklar

Svar