Dygnsprofil blodsocker vid diabetes typ 2

En blodsockerprofil ger viktig information om hur effektiv behandling av blodsocker är hos patienter med typ 2 diabetes.

Fyll i nedanstående formulär med kryss för varje blodsockermätning. Notera även om patienten har ätit och rört sig normalt eller inte.

Öppna som PDF-fil