Excision av naevus

Excision av naevus

Videon nedan beskriver god teknik vid excision av naevus.

Metod vid excision av naevus

  • Incisionen görs ovalär i hudens sprickriktning.
  • Markera incisionslinjerna med penna.
  • Bedöva utifrån kanterna och inåt mitten.
  • Incidera vinkelrätt mot huden, rakt igenom huden ned till subcutis.
  • Lyft med pincett i ena änden av preparatet för att lättare kunna lösgöra andra sidan.
  • Skicka preparatet för PAD.
  • Sätt enstaka suturer, ofta är 4-0 bra. Håll nålen perpendikulärt mot huden cirka 4 mm från sårkanten.
  • Kontrollera hållfastheten i suturerna och att sårkanterna är väl adapterade.

 

Läs merVisa filmen i ett nytt fönster

 

Läs mer: Utmärkt artikel om excision och suturering i hud och subkutan vävnad

Referens: Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Relaterade artiklar

Svar