Medicinpodden

MedicinpoddenMedicinpodden görs av läkaren Rebecca Levi och hennes pappa Richard Levi som är erfaren neurolog med erfarenhet av allmänmedicin.

Podcasten är en dialog där läkarna samtalar om vanliga sjukdomar, deras symtom och handläggning. Läkarna har även genomfört några intervjuer med andra läkare.

Senaste avsnitten

 • Avsnitt 68 – Ryggsmärta del 1
  I dagens avsnitt pratar vi ryggsmärta. Vi går igenom en rad "röda flaggor" eller så kallade varningssignaler när man träffar en patient som söker med ryggsmärta. Vidare pratar vi omedelbar u …
 • Avsnitt 67 – Bukskador
  Richard talar övergripande och kortfattat om bukskador. 
 • Skrotal svullnad, knöl eller ömhet del 2
  I dagens avsnitt diskuterar vi olika diagnoser som kan presentera sig med skrotal svullnad, knöl eller ömhet. Vi diskuterar bland annat testistorsion, epididymit och torsion av Morgagnis hydatid. Vida …
 • Avsnitt 65 – Skrotal svullnad, knöl eller ömhet del 1
  I dagens avsnitt står presentationssymptomet skrotal svullnad, knöl eller ömhet i fokus. Vi diskuterar omhändertagande vid akut skrotal smärta och lyfter ett patientfall från Läkartidningen som illust …
 • Avsnitt 64 – Vaginala blödningar del 3
  I dagens avsnitt fortsätter vi diskutera presentationssymptomet vaginala blödningar och olika diagnoser som kan presentera sig med vaginala blödningar. Vi diskuterar bland annat endometrios, myom och …
 • Avsnitt 63 – IMA-vård med Per Åstrand
  I dagens avsnitt intervjuas specialist i invärtesmedicin och processledare på IMA, Danderyds sjukhus, Per Åstrand. Fokus i dagens avsnitt ligger på IMA-vård, hur man kan resonera när man ska välja vår …
 • Avsnitt 62 – Vaginala blödningar del 2
  Vi pratar om vad som är viktigt att fokusera på i status och labb när man träffar en patient som söker med vaginala blödningar. Vidare diskuterar vi olika diagnoser som kan presentera sig med vaginala …
 • Avsnitt 61 – Vaginala blödningar del 1
  Presentationssymptomet vaginala blödningar står i fokus. Vi pratar graviditetsblödningar, postpartumblödningar, menstruationsrubbningar i fertil ålder, postmenopausala blödningar och övriga blödningar …
 • Avsnitt 60 – Kirurgins själ med Karsten Offenbartl
  I dagens avsnitt intervjuas kirurgen, överläkaren och docenten Karsten Offenbartl. Han inleder med att berätta om sin karriärbana från läkarutbildningen till där han befinner sig idag. Vidare om att k …
 • Avsnitt 59 – Vaginala flytningar del 2
  Vi pratar om olika diagnoser som kan ge upphov till vaginala flytningar. Vi lyfter endometrit, salpingit, fysiologisk flytning, olika former av vaginit, pyometra, malignitet och en del andra diagnoser …

 

Läs mer: Visa alla avsnitt av Medicinpodden

 

Relaterade artiklar

Svar