Influensa – information om vaccination

Nu startar landstingen den årliga vaccination mot säsongsinfluensa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande riskgrupper att vaccinera sig:

 • personer över 65 års ålder
 • gravida efter graviditetsvecka 12
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (se nedan).
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Alla personer över 65 år rekommenderas årlig säsongsinfluensavaccination. Åldersgränsen är satt vid 65 år eftersom vi med säkerhet vet att det är effektivt att börja vaccinera vid denna ålder.

För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar smittas av influensa bör hushållskontakter och personal som vårdar dessa patienter också erbjudas vaccination.

Arbetsgivaren kan också erbjuda personal, t.ex. inom sjukvården, vaccination mot säsongsinfluensa, men det finns inga möjligheter att tvinga någon i Sverige att vaccinera sig mot influensa.

Effekt

Man bör vaccinera sig på hösten, innan influensavirus börjar cirkulera i större omfattning. Det tar en till två veckor innan man får ett bra skydd av vaccinet. Influensavaccin ger aldrig ett 100-procentigt skydd. De som insjuknar trots vaccination kan dock få lindrigare symtom och färre komplikationer.

Vem bör inte vaccineras?

Vid överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet bör man inte vaccineras. Absolut kontraindikation är en svår allergisk reaktion mot någon ingrediens i vaccinet.

Det influensavirus som de flesta vaccin innehåller har odlats fram i befruktade hönsägg och trots att vaccinen renas oerhört väl kan små mänger äggproteiner finnas kvar. Personer med kraftig äggallergi måste därför rådgöra med sin läkare för att eventuellt testas om de tål de influensavaccin som vanligen erbjuds. Vid svår äggallergi kan man överväga att använda vacciner gjorda på cellodlat influensavirus.

Man bör inte vaccineras om man har en pågående infektion eller inflammation eller äter stora doser av inflammationshämmande medel eftersom vaccinet då har sämre effekt.

Biverkningar

Allvarliga reaktioner vid vaccination med vacciner mot säsongsinfluensa är mycket ovanliga. De injicerade vaccinerna kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. Vanliga eller mycket vanliga biverkningar från det levande försvagade vaccinet är rinnsnuva, nästäppa, minskad aptit, huvudvärk, svaghet, muskelvärk och feber. Förstärkta vacciner ger något mer lokala och systemiska reaktioner än de andra inaktiverade vaccinerna.

Kostnad

Alla regioner erbjuder riskgrupper vaccination gratis.

Läs mer: Om vaccination mot influensa hos Folkhälsomyndigheten.

Referens: Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket.

Relaterade artiklar

Svar

 1. Där jag tidigare arbetade vaccinerade sig i stort sett alla i personalen varje år.Det kändes ganska tryggt eftersom smittrisken var så stor på VC. I Sthlm stannar inte folk hemma och vilar när de blir förkylda utan rusar iväg till doktorn för en “quick fix”, man vill bli frisk, helst igår! Låter hemsk men tyvärr vanligt bland yngre och medelålders.Suck.