Influensa – information om vaccination

Nu startar landstingen den årliga vaccination mot säsongsinfluensa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande riskgrupper att vaccinera sig:

  • Alla personer över 65 års ålder (födda 1952 eller tidigare)

Personer, oavsett ålder, med:

  • Kronisk hjärt- eller lungsjukdom (KOL och svår astma)
  • Diabetes mellitus
  • Nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller behandling)
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • Gravida efter graviditetsvecka 16

Alla personer över 65 år rekommenderas årlig säsongsinfluensavaccination. Åldersgränsen är satt vid 65 år eftersom vi med säkerhet vet att det är effektivt att börja vaccinera vid denna ålder.

För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar smittas av influensa bör hushållskontakter och personal som vårdar dessa patienter också erbjudas vaccination.

Arbetsgivaren kan också erbjuda personal, t.ex. inom sjukvården, vaccination mot säsongsinfluensa, men det finns inga möjligheter att tvinga någon i Sverige att vaccinera sig mot influensa.

Effekt

Man bör vaccinera sig på hösten, innan influensavirus börjar cirkulera i större omfattning. Det tar en till två veckor innan man får ett bra skydd av vaccinet, och effekten varar ungefär nio månader. Influensavaccin ger aldrig ett 100-procentigt skydd. De som insjuknar trots vaccination kan dock få lindrigare symtom och färre komplikationer.

Vem bör inte vaccineras?

Vid överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet bör man inte vaccineras. Absolut kontraindikation är en svår allergisk reaktion mot någon ingrediens i vaccinet.

Det influensavirus som de flesta vaccin innehåller har odlats fram i befruktade hönsägg och trots att vaccinen renas oerhört väl kan små mänger äggproteiner finnas kvar. Personer med kraftig äggallergi måste därför rådgöra med sin läkare för att eventuellt testas om de tål de influensavaccin som vanligen erbjuds. Vid svår äggallergi kan man överväga att använda vacciner gjorda på cellodlat influensavirus.

Man bör inte vaccineras om man har en pågående infektion eller inflammation eller äter stora doser av inflammationshämmande medel eftersom vaccinet då har sämre effekt.

Biverkningar

Allvarliga reaktioner vid vaccination med vaccin mot säsongsinfluensa är mycket ovanliga. Det injicerade vaccinet kan orsaka rodnad, svullnad och ömhet på injektionsstället under några dagar. Vanliga eller mycket vanliga biverkningar är rinnsnuva, nästäppa, minskad aptit, huvudvärk, svaghet, muskelvärk och feber.

Narkolepsi har aldrig setts i samband med säsongsinfluensavaccination trots att en halv miljard doser ges i världen sedan många år. En ökad risk för denna allvarliga biverkan har bara påvisats i vissa grupper efter vaccination med pandemivaccinet Pandemrix® som gavs 2009. Detta vaccin används inte som säsongsvaccin.

Kostnad

Kostnaden för att vaccinera sig mot influensa varierar mellan olika landsting. I vissa landsting är vaccinationen gratis medan den i andra kostar ca 100 kr. Sjukvårdspersonal brukar få vaccinet gratis.

Läs mer: Om vaccination mot influensa hos Folkhälsomyndigheten.

Referens: Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Läkemedelsverket.

Hur brukar du göra? Brukar du vaccinera dig varje år?

Kategori: Riktlinjer
   

Kommentarer

  1. Anna-Lena Törner

    Där jag tidigare arbetade vaccinerade sig i stort sett alla i personalen varje år.Det kändes ganska tryggt eftersom smittrisken var så stor på VC. I Sthlm stannar inte folk hemma och vilar när de blir förkylda utan rusar iväg till doktorn för en ”quick fix”, man vill bli frisk, helst igår! Låter hemsk men tyvärr vanligt bland yngre och medelålders.Suck.