Primärvården behöver fler ST-läkare

Primärvården behöver fler ST-läkare

Primärvården är grundbulten i svensk hälso- och sjukvård. Genom att rekrytera fler ST-läkare stärker vi kompetensen och kontinuiteten på vårdcentralerna och tar ansvar för framtidens primärvård. Läkarförbundet presenterade den tolfte mars resultaten från en nationell undersökning av bemanningen i primärvården. Resultaten visar att det saknas 1 400 specialistläkare i primärvården, samt att antalet ST-läkare måste […]

Webers test

Webers test

Webers prov används för att avgöra om patientens hörselnedsättning beror på ett ledningshinder eller en sensorineural hörselnedsättning. Instruktion En ljudande stämgaffel placeras i medellinjen på pannan eller främre delen av hjässan. Vid normal hörsel förlägger patienten tonen mitt i huvudet. Lateralisering till örat med nedsatt hörsel tyder på ledningshinder på detta öra. Lateralisering till örat […]

Rinnes test

Rinnes test

Rinnes prov (stavas även Rhinnes prov) är ett hörseltest som används för att jämföra luftledning och benledning. Instruktion En ljudande stämgaffel hålls mot processus mastoideus tills tonen upphör. Håll därefter stämgaffeln framför örat. Vid normal hörsel återkommer tonen då och testet är normalt eller så kallat positivt. Vid ledningshinder återkommer inte tonen när stämgaffeln hålls […]

Videokurs i dermatoskopi

Videokurs i dermatoskopi

Se även: Dermatoskopikurs med John Paoli Det australiensiska dermatologiska institutet tillsammans med Skin cancer college of Australia and New Zeeland har tillsammans skapat en kurs som heter “Dermoscopy made simple”. Kursen innehåller bl.a. en mängd videoklipp och checklistor som går igenom grunderna i dermatoskopi och principer för olika hudförändringars utseende. Kursen innehåller ett fyrtiotal olika […]

Dermatoskopi – grundläggande introduktion

Dermatoskopi – grundläggande introduktion

Dermatoskopi underlättar bedömning av hudförändringar i epidermis och delar av dermis genom förstoring och belysning. Metoden används över hela värden av dermatologer och ger en van undersökare en stor fördel i bedömning av misstänkta maligna melanom. Dermotoskopi används av vissa läkare i primärvården men är ingen standardutrustning på alla vårdcentraler. Hudläkare Ylva Svedberg har skrivit […]

Tonsillit – riktlinjer för diagnos och behandling

Tonsillit – riktlinjer för diagnos och behandling

Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet har utarbetat nya riktlinjer för handläggning av faryngotonsillit, i första hand gällande patienter utan allvarliga sjukdomar i öppenvård. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste råden. Diagnostik Patient ska alltid undersökas av läkare innan beslut om snabbtest för påvisande av  grupp A-streptokocker (GAS) i svalget. Virusinfektioner vanligaste orsak till tonsillit, särskilt vid samtidig […]

PEth – bättre markör för alkoholkonsumtion

PEth – bättre markör för alkoholkonsumtion

PEth står för fosfatidyletanol och är en fosfolipid som inte förekommer i kroppen normalt sett utan bara bildas i närvaro av etanol. Detta gör den till en utmärkt markör för att mäta konsumtion av alkohol. En enstaka berusning ger ingen förhöjning av B-PEth, men vid regelbundet intag av alkohol stiger mätvärdet med den ökande konsumtionen. […]

The Merck Manual

The Merck Manual

The Merck Manual är en komplett medicinsk bok som innehåller heltäckande medicinsk information om samtliga vanliga sjukdomar. Boken finns även tillgänglig i en gratis version på nätet. Ambitionen är att tillhandahålla medicinsk information i världsklass och materialet är mycket omfattande. The Merck Manual ger möjlighet att söka via sjukdomsgrupp, såsom hjärt-kärlsjukdom eller via symtom såsom […]

Knästatus

Knästatus

Undersökningsteknik av knä för läkare med noggrann genomgång av inspektion, palpation, rörlighet och specifika tester för skador i menisker, korsband och kollateralligamenten. Visar Lachmans test, draglådetest samt även McMurrays test och Apleys test. Nedanstående videofilmer ger kunskap i hur man undersöker ett knä avseende olika skador som meniskskada, korsbandsskada, olika typer av idrottsskador och andra […]

Epworth Sleepiness Scale

Epworth Sleepiness Scale

Öppna Epworth Sleepiness Scale som .PDF-fil Frågeformulär som används som instrument för att bedöma dagtrötthet och hur sannolikt det är att en person lider av en sömnstörning. Nedanstående frågor besvaras av patienten med en skala från 0-3, se betydelser nedan. Ett resultat på över 10 poäng kan tyda på förekomst av sömnstörning som t.ex. sömnapné […]

Juridisk information

Juridisk information

Vi strävar efter att ständigt hålla informationen på Distriktsläkare.com aktuell, korrekt och uppdaterad men reserverar oss för eventuella felaktigheter i innehållet. Informationen på Distriktsläkare.com är endast avsedd för läkare. Läkare som använder informationen från Distriktsläkare.com ska själva värdera informationen och vid behov bekräfta informationen från andra källor innan den används i medicinsk diagnostik eller behandling. […]

Om manipulerad forskning av Ben Goldacre

Om manipulerad forskning av Ben Goldacre

Ben Goldacre är läkare och epidemiolog i Storbritannien. Han har också skrivit två böcker som blivit mycket populära, först “Bad Science” och därefter “Bad Pharma”. Böckerna handlar om hur forskare döljer verkliga resultat och förleder läkare och allmänhet i syfte att skönmåla sin forskning. Goldacre har fått ett stort genomslag medialt och även medverkat på TED […]