ABCDE-regeln vid malignt melanom

ABCDE-regeln används vid bedömning av hudförändringar och är ett bra hjälpmedel för allmänläkare och patienter själva att följa sina hudförändringar. Hänsyn bör även tas till hudtyp, exposition för sol och ärftlighet.

A = Asymmetry
B = Border irregularity
C = Color variation (flera färger)
D = Diameter > 6 mm
E = Evolving (förändring över tid med avseende på storlek, form, färg, yta eller symtom)

Desto fler kriterier som är uppfyllda, desto högre sannolikhet att förändringen är malign.

ABCDE-regeln vid malignt melanom

 
Välkommen till vår dermatoskopikurs med John Paoli
John Paoli, professor i dermatologi
John Paoli, professor

Referens: “Early diagnosis of cutaneous melanoma: revisiting the ABCD criteria.”, Abbasi et al, 2004. Länk till fulltext

Relaterade artiklar

Svar