MDQ – screening för bipolaritet

MDQ är ett frågeformulär som ger möjlighet att screena för förekomst av bipolär sjukdom. Patienten svarar ja eller nej på tretton frågor om sitt psykiska tillstånd.

MDQ är enkel och går snabbt att använda. Observera att MDQ ger en statistisk sannolikhet för bipolaritet och inte ställer en slutlig diagnos.

Tolkning av resultatet av MDQ

  • Vid mer än 7 ja-svar är det 70% sannolikhet att patienten lider av en bipolär – inte unipolär – depression.

Referens: Läkemedelsboken

Relaterade artiklar

Svar