MDQ – screening för bipolaritet

Deprimerad kvinna

Öppna frågeformuläret för MDQ

MDQ är ett frågeformulär som ger möjlighet att screena för förekomst av bipolär sjukdom. Patienten svarar ja eller nej på tretton frågor om sitt psykiska tillstånd. MDQ är enkel och går snabbt att använda. Observera att MDQ ger en statistisk sannolikhet för bipolaritet och inte ställer en slutlig diagnos.

 Tolkning av resultatet av MDQ

  • Vid mer än 7 ja-svar är det 70% sannolikhet att patienten lider av en bipolär – inte unipolär – depression.

 

Referens: Läkemedelsboken
Kategori: Frågeformulär
 

Bra diabeteskurs!

Läs mer här
Välkommen till vår diabeteskurs! Du lär dig om nya läkemedel, insulinbehandling, värdet av kost och motion, diabetisk njursjukdom och mycket mer.
Umeå - 3 platser finns
Göteborg - fullbokad