Epworth Sleepiness Scale

Man som inte kan sova

Öppna Epworth Sleepiness Scale som .PDF-fil

Frågeformulär som används som instrument för att bedöma dagtrötthet och hur sannolikt det är att en person lider av en sömnstörning.

Nedanstående frågor besvaras av patienten med en skala från 0-3, se betydelser nedan. Ett resultat på över 10 poäng kan tyda på förekomst av sömnstörning som t.ex. sömnapné och tyder på behov av ytterligare utredning och behandling.

Frågeformulär

Hur troligt är det att du skulle slumra till eller somna i följande situationer, till skillnad från att bara känna dig trött? Detta avser ditt vanliga levnadssätt den senaste tiden.

Även om du inte gjort alla nedanstående aktiviteter nyligen så försök att komma på hur det skulle ha påverkat dig. Använd följande skala för att välja den lämpligaste siffran för varje situation.

 • 0 = skulle aldrig slumra
 • 1 = liten risk att slumra
 • 2 = måttlig risk att slumra
 • 3 = stor risk att slumra

Situation

 • Sitter och läser:
 • Tittar på TV:
 • Sitter overksam på allmän plats (t ex en teater eller ett möte):
 • Som passagerare i en bil i en timme utan paus:
 • Ligger ner och vilar på eftermiddagen om omständigheterna tillåter:
 • Sitter och pratar med någon:
 • Sitter stilla efter att ha ätit lunch (utan alkohol):
 • I en bil som stannat några minuter i trafiken:
Referens: Johns MW. “A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth Sleepiness Scale.” Sleep 1991;14:540-545. Svensk översättning gjord av Jan-Erik Broman, Uppsala 2000 och antagen av Svensk förening för sömnforskning, 2001.