Artiklar med sökord: sömnapné

Epworth Sleepiness Scale

Epworth Sleepiness Scale

Öppna Epworth Sleepiness Scale som .PDF-fil Frågeformulär som används som instrument för att bedöma dagtrötthet och hur sannolikt det är att en person lider av en sömnstörning. Nedanstående frågor besvaras av patienten med en skala från 0-3, se betydelser nedan. Ett resultat på över 10 poäng kan tyda på förekomst av sömnstörning som t.ex. sömnapné […]