Cochrane Summaries

Cochranes sökmotor för evidensbaser medicinCochrane är en internationell, oberoende, icke-vinstdrivande organisation som finansieras av bl.a. regeringar, universitet, sjukhusfonder och olika donationer.

De arbetar med att sammanställa och utvärdera medicinsk forskning för att stödja användning av EBM, evidensbaserad medicin.

Cochrane Summaries är en sökmotor för de översikter Cochrane löpande ger ut inom alla medicinska områden. Du kan använda den för att ställa en klinisk fråga på engelska, t.ex. “exercise for depression” och får då fram översikter inom detta område. Det kan vara lite svårt att hitta rätt sökord, men sökmotorn ger också förslag på fraser som kan ge dig rätt svar.

 

  • Visa sökfunktionen – skriv sökord så kommer förslag på sökresultat fram. Klarar även felstavade ord. Sökresultaten kan sorteras efter bästa träff, datum eller alfabetiskt.

 

 

Cochrane Summaries kan vara ett bra verktyg i den kliniska vardagen när man relativt snabbt vill ha svar på en specifik medicinsk fråga. Cochrane har ett högt förtroende och arbetar hårt för att vara så oberoende och bedöma forskning på ett så rättvist sätt som möjligt.

 

Relaterade artiklar

Svar