Amsels kriterier

Amsels kriterier används vid diagnostik av bakteriell vaginos. Förutom typisk anamnes och kliniska fynd innefattar de:

  • pH >4,5 i flytning
  • Homogen, mjölkaktig flytning
  • Fisklukt vid tillsats av 10 % KOH (kaliumhydroxid) till flytningen (även kallat “positivt snifftest”)
  • Påvisning av “clue cells” i mikroskop. Clue cells är vaginala epitelceller som är täckta med bakterier. Använd 40x förstoring i preparat med flytning + 1 droppe koksaltlösning.

Tre av fyra kriterier krävs för diagnos. Påvisning av clueceller är det mest specifika fyndet. Vid pH >4,5 och två av tre påföljande kriterier, är sannolikheten för bakteriell vaginos ca 90%.

 

Läs merLäs mer: Mer om bakteriell vaginos hos Medscape

 

Relaterade artiklar

Svar