Artiklar med sökord: gynekologi

Nikola – resurs för urininkontinens och tarmstörning

Nikola – resurs för urininkontinens och tarmstörning

Nätverket Nikola (Nätverk inkontinens kommuner och landsting) är ett oberoende, nationellt nätverk som arbetar för att utveckla vården för patienter med inkontinens, annan blåsfunktionsstörning och tarmfunktionsstörning. På sin hemsida samlar de blanketter, frågeformulär, anatomiska bilder och annat material som är användbart vid utredning av patienter med dessa symtom. Material finns för både barn och vuxna. Nedan […]

Amsels kriterier

Amsels kriterier

Amsels kriterier används vid diagnostik av bakteriell vaginos. Förutom typisk anamnes och kliniska fynd innefattar de: pH >4,5 i flytning Homogen, mjölkaktig flytning Fisklukt vid tillsats av 10 % KOH (kaliumhydroxid) till flytningen (även kallat “positivt snifftest”) Påvisning av “clue cells” i mikroskop. Clue cells är vaginala epitelceller som är täckta med bakterier. Använd 40x förstoring i […]