Vitalparametrar för barn

Sjukt barnVitalparametrar och normalvärden för barn i olika åldrar är viktiga uppgifter vid bedömning av akut sjuka barn. Andningsfrekvens, puls och blodtryck varierar stort mellan barn i olika åldersgrupper.

Viktskattning

 

7-14 regeln

 • Ett nyfött barn väger ca 3 500 g
 • En 7-åring väger 7 gånger så mycket (ca 25 kg)
 • En 14-åring väger 14 gånger så mycket (ca 50 kg)

 

1–3-6-regeln

 • En ettåring väger ca 10 kg
 • En treåring väger ca 15 kg
 • En sexåring väger ca 20 kg

 

Formel: Ett normalstort barn över 2 års vikt kan uppskattas enligt formeln:

2 x åldern i år + 8 = vikt i kg

Normal viktökning första året

Fördubblad födelsevikt vid 5 månaders ålder och tredubblad födelsevikt vid 12 månaders ålder.

Normal viktökning per vecka

 • 1–2 månader: 175 g / vecka
 • 2–4 månader: 150 g / vecka
 • 4–6 månader: 125 g / vecka
 • 6–8 månader: 100 g / vecka
 • 8–10 månader: 75 g / vecka
 • 10–12 månader: 50 g / vecka

 

Läs merLäs mer: RETTS vitalparametrar för barn och vuxna

 

 

Relaterade artiklar

Svar