Artrocentes i knäled

Artrocentes i knä, dvs att tömma ut ledvätska från knäleden (även kallat knätappning) är ett diagnostiskt ingrepp som kan vara till stor hjälp när ett knä är inflammerat för att t.ex. skilja septisk artrit från kristallartriter m.m.

New England Journal of Medicine har skapat en videofilm som går igenom indikationer, anatomi i knäet, förberedelser, material som behövs och hur man utför artrocentes i knäled.

Relaterade artiklar

Svar