The Merck Manual

The Merck Manual är en komplett medicinsk bok som innehåller heltäckande medicinsk information om samtliga vanliga sjukdomar. Boken finns även tillgänglig i en gratis version på nätet.

Ambitionen är att tillhandahålla medicinsk information i världsklass och materialet är mycket omfattande. The Merck Manual ger möjlighet att söka via sjukdomsgrupp, såsom hjärt-kärlsjukdom eller via symtom såsom förstoppning etc. Manualen innehåller även en mängd bilder och filmer som kompletterar den ursprungliga boken.

Läs mer:

Besök The Merck Manual

Relaterade artiklar

Svar