Diabetesutbildning – kursmaterial och länkar

Bra diabeteslänkar

Nedanstående länkar är om inte annat anges från Peter Fors fantastiska hemsida Diabeteshandboken.se.

Diagnostik

Patient med diabetes

Blodsockerbehandling

Justeringskvot - tillfällig insulindosering vid högt P-glukos

Justeringskvot: 100 / dygnsdos insulin (totalt antal enheter)

Justeringskvoten visar hur mycket 1 enhet insulin sänker patientens blodsocker.

Exempel: Fatima har 50 enheter insulin per dygn. Justeringskvot: 100/50 = 2. Således sänker varje enhet insulin Fatimas blodsocker med 2 mmol/l. Fatimas justeringskvot är 2.

Om Fatima då har P-glukos på 20 och man vill sänka det till 10 ska man ge Fatima 5 enheter insulin.

Njuren

Hypertoni

Hyperlipidemi

Kost

Övrigt