Är läkarbristen överdriven?

Är läkarbristen överdriven?

Det har under senare tid framförts från bl.a. Läkarförbundet, Distriktsläkarföreningen och media att det råder en akut brist på läkare inom bl.a. primärvården och att lösningen på detta problem är att öka antalet läkare. Vi ifrågasätter om det finns en tillräcklig grund för detta påstående. Borde inte Läkarförbundet inta en mer försiktig hållning i denna […]

Varför blundar man för nätjournalers nackdelar?

Varför blundar man för nätjournalers nackdelar?

I Uppsala län har patienterna fått tillgång till sina journaler via nätet och man vill nu driva igenom detta i hela landet. Det finns självklart fördelar. Men det finns också allvarliga nack­delar som politiker och tjänstemän på socialdepartementet och SKL verkar blunda för. Vissa bas­uppgifter passar utmärkt att ha på nätet, till exempel medicinlista, överkänslighet […]

Till stafettläkarens försvar?

Till stafettläkarens försvar?

Under våren har jag med stigande förvåning läst både små och stora tidningars ledarsidor och där kunnat konstatera att det råder en samstämd åsikt: stafettläkaren är orsaken till hälso- och sjukvårdens alla problem. Braskande rubriker av typen “girighet urholkar landstingsbudget” eller “stafettpinnen orsakar ökad sjuklighet, brist på kontinuitet en livsfara” har på fullaste allvar undertecknats […]

Det fattas 1400 specialister i allmänmedicin!

Det fattas 1400 specialister i allmänmedicin!

Läkarförbundets bemanningsenkät publicerades i mars. För första gången på 15 år så har man kartlagt bemanningen inom primärvården, basen i svensk sjukvård. Enkäten var unik på många sätt. Med sin svarsfrekvens på 98,5%, men främst för att det inte har gjorts förut. Hur är det möjligt att man nationellt, eller lokalt, inte har analyserat och […]

Primärvården behöver fler ST-läkare

Primärvården behöver fler ST-läkare

Primärvården är grundbulten i svensk hälso- och sjukvård. Genom att rekrytera fler ST-läkare stärker vi kompetensen och kontinuiteten på vårdcentralerna och tar ansvar för framtidens primärvård. Läkarförbundet presenterade den tolfte mars resultaten från en nationell undersökning av bemanningen i primärvården. Resultaten visar att det saknas 1 400 specialistläkare i primärvården, samt att antalet ST-läkare måste […]