Artiklar med sökord: ST-läkare

Är läkarbristen överdriven?

Är läkarbristen överdriven?

Det har under senare tid framförts från bl.a. Läkarförbundet, Distriktsläkarföreningen och media att det råder en akut brist på läkare inom bl.a. primärvården och att lösningen på detta problem är att öka antalet läkare. Vi ifrågasätter om det finns en tillräcklig grund för detta påstående. Borde inte Läkarförbundet inta en mer försiktig hållning i denna […]