Höftstatus

Genomgång av höftstatus vid misstanke om höftfraktur, artros, muskelatrofi eller benlängdsskillnad. Undersökningsordning är inspektion, palpation, rörlighet och specifika tester som Trendelenburgs test, Patricks test eller Duchennes tecken.

Sammanfattning av de olika momenten