Artiklar med sökord: patientjournal

Varför blundar man för nätjournalers nackdelar?

Varför blundar man för nätjournalers nackdelar?

I Uppsala län har patienterna fått tillgång till sina journaler via nätet och man vill nu driva igenom detta i hela landet. Det finns självklart fördelar. Men det finns också allvarliga nack­delar som politiker och tjänstemän på socialdepartementet och SKL verkar blunda för. Vissa bas­uppgifter passar utmärkt att ha på nätet, till exempel medicinlista, överkänslighet […]