Artiklar med sökord: hörselnedsättning

Webers test

Webers test

Webers prov används för att avgöra om patientens hörselnedsättning beror på ett ledningshinder eller en sensorineural hörselnedsättning. Instruktion En ljudande stämgaffel placeras i medellinjen på pannan eller främre delen av hjässan. Vid normal hörsel förlägger patienten tonen mitt i huvudet. Lateralisering till örat med nedsatt hörsel tyder på ledningshinder på detta öra. Lateralisering till örat […]

Rinnes test

Rinnes test

Rinnes prov (stavas även Rhinnes prov) är ett hörseltest som används för att jämföra luftledning och benledning. Instruktion En ljudande stämgaffel hålls mot processus mastoideus tills tonen upphör. Håll därefter stämgaffeln framför örat. Vid normal hörsel återkommer tonen då och testet är normalt eller så kallat positivt. Vid ledningshinder återkommer inte tonen när stämgaffeln hålls […]