Glasgow Coma Scale

Glasgow Coma Scale – GCS – är en internationellt använd skala för bedömning av medvetandegrad. Den används i vetenskapliga publikationer. Skalan består av tre tester, ögonöppning, verbalt svar och motoriskt svar. Svaren på detta bedöms med poäng enligt nedan. I Sverige används även den svenska modellen RLS-85.

Glasgow Coma Scale

Ögonöppning
4  Ögonen hålls spontant öppna
3  Ögonen öppnas vid tilltal
2  Ögonen öppnas efter smärtstimulering
1  Ingen ögonöppning vid smärtstimulering

Svar på tilltal
5  Fullt orienterad
4  Desorienterad/konfusionell
3  Reagerar på tilltal med enstaka ord
2  Reagerar på tilltal med oartikulerat ljud
1  Ingen reaktion på tilltal

Motorisk reaktion
6  Lyder uppmaning adekvat
5  Lokaliserar smärta
4  Drar undan armen vid smärtstimulering av fingernagelbädd
3  Flexion i armbågen vid smärtstimulering
2  Extension i armbågen vid smärtstimulering
1  Ingen reaktion vid smärtstimulering

Summera poängen:
Maximal poäng för en helt vaken patient är 15 poäng. Komatös patient får minst 3 poäng.