Skutkurs i allmänmedicinskt arbetssätt

10-14 juni eller 12-16 augusti 2024

Skutkurs - deltagare

Skutkursen är den mest kända kursen i allmänmedicinskt arbetssätt. Kursen är unik eftersom den ges ombord på ett fartyg där du seglar tillsammans med kollegor. Du kommer att få minnen för livet.

  • Kursledare: Ulf Österstad, specialist i allmänmedicin som drivit kursen sedan år 2012. Kursen skapades av legendariske allmänläkaren Olle Lyngstam.
  • Pedagogik: föreläsningar på fartyget varvas med deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser i en inlärningsspiral, där du kommer att få insikter kring allmänmedicin generellt men också individuellt. Målet är att du ska bli trygg i din roll som allmänläkare.
  • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående utan sponsring

 

  • Datum: antingen vecka 24 (måndag-fredag 10-14 juni) eller vecka 33 (måndag-fredag 12-16 augusti). Kurskostnad inklusive boende och mat totalt 18 900 kr exkl moms.
  • Målgrupp: ST-läkare och specialister i allmänmedicin
Ulf Österstad
Ulf Österstad

Övergripande mål
Att ha fått ta del av många olika sätt att arbeta som allmänläkare. Att känna att du duger som allmänläkare och människa. Att ha byggt ett nätverk med kollegor över hela Sverige.

För deltagaren
Att ha fått stöta och blöta sina tankar kring hur den enskilda deltagaren vill arbeta som distriktsläkare och efter egen reflektion känna sig trygg i detta. Men också att ha fått nya tankar och idéer kring hur arbetet skulle kunna utformas.

För patienten och samhället
Det effektivaste sättet att bedriva sjukvård är genom att ha patienten i centrum. Reflektion över arbetssätt med den pålästa patienten i centrum ger förutsättningar för en effektivare och jämlikare sjukvård.

Deltagare på Skutkursen

Metod
Upplevelsebaserad inlärning varvat med inspirationsföreläsningar.

Utbildningsmaterial
Eget dagboksskrivande uppmuntras.

Delmål för ST-läkare
Obligatorisk kurs, delmål c3 (målbeskrivning SOSFS 2015:8), delmål Stc3 (målbeskrivning
HSLF-FS 2021:8)

Fartyget på Skutkursen

Allmän information: 28 platser per kursvecka. Antagningen bekräftas med inbetald kursavgift senast 30 dagar efter utskickad faktura. Återbetalning av internat och kursavgift sker enbart om ersättare kan ta platsen. Vid inställd kurs på grund av force majeure återbetalas 14 900 kr + moms.

Anmälan till Skutkursen sommaren 2024