Vaccin för Covid-19

Vaccin för CNew York Times sammanställer en lista över samtliga vaccinkandidater för Covid-19 och presenterar hur långt forskningen har kommit för respektive vaccin.

Det finns redan flera vacciner som är i fas 3 och flera företag hoppas kunna ha ett vaccin som kan börja användas i början av 2021.

Läs mer: Coronavirus Vaccine Tracker

 

Kategori: Forskning