Spirometrikurs för läkare – Göteborg

fredag 24 november 2023

Spirometrikurs i Göteborg

Ägna en dag åt att fördjupa dig i diagnostik av astma och KOL med vår expert Hanna Sandelowsky. Välkommen!

 • Kursledare: Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin och medicine doktor vid Akademiskt primärvårdscentrum och Karolinska Institutet i Stockholm.
  • Hanna har arbetat i drygt 20 år som distriktsläkare i både Stockholm och Dalarna och samtidigt drivit forskning, utbildning och utveckling i primärvården med fokus på luftvägarnas sjukdomar.
  • Hanna är också tidigare ordförande och nuvarande ledamot i Svensk förening för allmänmedicins "Nätverket för läkare med intresse för astma, allergi och KOL" (NAAKA).
 • Patientfall: utbildningen baseras på verkliga patientfall.
 • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående utan sponsring från läkemedelsindustrin.
 • Tid och plats: fredag 24 november 2023 kl. 09.00-16.00 på Hotel Eggers i Göteborg. Deltagarkostnad: 4 900 kr exkl moms.
Spirometrikurs med Hanna Sandelowsky
Hanna Sandelowsky, spirometriexpert

Kursinnehåll - lärandemål

 • Indikationer för spirometri- och PEF-undersökning: varför, när och för vilka är lungfunktionsundersökningar indicerade?
 • Principer för spirometri- och PEF-genomförande: hur och vem gör spirometrierna och vad krävs av patienten?
 • Andningsfysiologi och patofysiologi vid astma och KOL: hur påverkas lungfunktionen och hur ser man det i spirometriresultatet?
 • Spirometri- och PEF-tolkning: ”Trestegsmetoden” för att alltid hitta de viktiga värdena.

 

Läkare lyssnar på lungorna på barn

Metod: Föreläsningar kombinerade med övningar av spirometritolkning både parvis och i storgrupp utifrån verkliga patientfall.

Allmän information: Kursmaterial och två fika och lunch ingår. Avbokning möjlig fram till 40 dagar innan kurstillfället utan kostnad. Plats kan överlåtas till kollega.

Anmälan till Spirometrikurs i Göteborg