Riskmotor vid diabetes från NDR

Riskmotor NDRNDR (Nationella Diabetesregistret) erbjuder ett verktyg för att beräkna och optimera en patients kardiovaskulära risk.

Genom att mata in kända parametrar (HBA1c, diabetesdebut, blodtryck, kolesterolvärden m.m) ges en 

Riskmotorn baseras på vetenskapliga studier som har validerats med hjälp av patientmaterialet i NDR. Verktyget är enkelt att använda och visar den absoluta kardiovaskulära risken i grafisk form.

Typ 1 diabetes

Riskmotorn kan användas inom åldersintervallet 30-65 år. Typ 1 diabetes har definierats epidemiologiskt som enbart insulinbehandling vid debutålder för diabetes mindre eller lika med 30 år, och riskberäkning vid äldre debutålder än 30 år har därför inte validerats.

För typ 1 diabetes finns ingen annan kalkylator presenterad för den praktiska diabetesvården.

Typ 2 diabetes

Riskmotorn kan användas inom åldersintervallet 30-75 år.

Resultat

I fältet “resultat” visas den beräknade absoluta risken att inom 5 år drabbas av antingen ickefatal eller fatal hjärtkärlsjukdom, vilken definieras som antingen koronar hjärtsjukdom (hjärtinfarkt, instabil angina, genomgången PCI eller bypass) eller stroke (hjärninfarkt eller hjärnblödning).

Resultat vid optimerade riskfaktorer

I fältet “resultat” visas dessutom den beräknade absoluta 5-årsrisken för hjärtkärlsjukdom om samma individ skulle ha uppnått aktuella målvärden för de modifierbara riskfaktorerna.

Dessa målvärden är: HbA1c 53 mmol/mol, systoliskt blodtryck 130 mmHg, total kolesterol 4,4 mmol/l, HDL kolesterol 1,1 mmol/l, BMI 25 kg/m² och frånvaro av albuminuri.

 Läs mer: NDR:s riskmotor

 

Hög absolut risk

  • 15% vid typ 2 diabetes (motsvarar 75:e percentilen i riskfördelningen)
  • 7,5% vid typ 1 diabetes (motsvarar 80:e percentilen)

Medelhög absolut risk

  • 10% vid typ 2 diabetes (motsvarar medianen i riskfördelningen)
  • 5% vid typ 1 diabetes (motsvarar medianen/medelvärdet)
Kategori: Diagnostik