Riskmotor vid diabetes från NDR

Riskmotor NDRNDR (Nationella Diabetesregistret) erbjuder ett verktyg för att beräkna och optimera en patients kardiovaskulära risk.

Genom att mata in kända parametrar (HBA1c, diabetesdebut, blodtryck, kolesterolvärden m.m) ges en beräknad 5-års risk för kardiovaskulär sjukdom.

Riskmotorn baseras på vetenskapliga studier som har validerats med hjälp av patientmaterialet i NDR. Verktyget är enkelt att använda och visar den absoluta kardiovaskulära risken i grafisk form. Du ser också hur mycket risken kan minskas vid optimering av riskfaktorerna.

 

Läs mer: Till riskmotorn från NDR

 

 

Relaterade artiklar

Svar